Salonul CIPAUTO vinde automobile în leasing, cu participarea companiilor de leasing din Republica Moldova

Parteneri generali:


Principiile de bază a vânzărilor în leasing sunt:

Cumpărătorul achită o anumită parte din preţul automobilului (plata iniţială), iar apoi achită lunar o sumă fixă în fiecare lună pentru achiziţionarea integrală a automobilului în decursul unei anumite perioade (termenul de leasing).

Pentru serviciile sale compania de leasing de regulă percepe de la cumpărător un comision unic la încheierea contractului de leasing.
Compania de leasing va procura în locul Dvs. automobilul şi apoi V-o vinde în condiţii de leasing, în legătură cu care aceasta percepe o dobândă la suma datoriei Dvs. Fiecare companie de leasing stabileşte la discreţia sa mărimea dobânzii. Ca urmare, suma plăţii iniţiale, a comisionului şi a plăţilor lunare va fi mai mare decât preţul standard atunci când cumpăraţi automobilul în salonul auto.

Proprietarul automobilului până la răscumpărarea deplină este compania de leasing, apoi drepturile proprietarului trec la cumpărător. În decursul termenului contractului de leasing, cumpărătorul se foloseşte de automobil în bază de procură eliberată de compania de leasing, deoarece paşaportul tehnic al automobilului este perfectat pe numele companiei de leasing.
De la cumpărător nu este necesară nici o garanţie.

Automobilul trebuie să fie anual asigurat împotriva tuturor riscurilor (asigurare Casco). Cheltuielile de asigurare sunt suportate de către cumpărător. Costul asigurării poate varia în funcţie de compania de leasing.

De regulă, în cazul vânzării în leasing cumpărătorul nu are nici o relaţie contractuală cu furnizorul de automobile (dealer auto).

Cumpărătorul semnează contractul cu compania de leasing în care sunt descrise în detalii condiţiile contractului de leasing.

Pentru a soluţiona problema de oferire a leasingului cumpărătorului potenţial i se oferă un pachet de documente în conformitate cu cerinţele companiei de leasing corespunzătoare.